Konya Coğrafi Bilgi Sistemi Mekansal Analiz ve İstatistikleri - Anasayfa


Çalışmanın amacı mevcut toplu taşım hizmetlerinden minibüs güzergâhları üzerinde yaşayan kişi bazında yeterlilik düzeylerini analiz etmek ve alternatif güzergâhları sunmaktır. Minibüs hatları Gidiş Güzergâhı, Dönüş Güzergâhı ve Gidiş Dönüş güzergâhı aynı olanlar şeklinde gruplandırılarak veri tabanın da ayrı ayrı tanımlanmıştır. Ayrıca güzergâhların Hat isimleri, Hat numaraları, çalışan minibüs sayısı, güzergâh tipi(Gidiş Güzergâhı, Dönüş Güzergâhı), güzergâhtaki bir minibüsün gidiş dönüş olarak yaptığı sefer sayısı veritabanına işlenmiştir. Çalışma için binaların coğrafi konumları ve binalar da yaşayan kişi sayıları bina verisi olarak kullanılmıştır. Güzergâhlara 300 metrelik yürüme mesafesi hizmet mesafesi olarak varsayılmıştır. Belirlenen 300 metrelik mesafeye göre ArcGIS – Distance -Straight Line mesafe analizi yöntemi ile minibüs hatları analize girmiştir. Analiz sonucu Reclassify ile yeniden sınıflandırılarak 10 gruba ayrılmıştır. Sınıflandırma sonucu 300 metrelik mesafe içerisinde binalar, hizmet alma derecelerine ayrılmıştır. Belirlenen mesafenin dışında kalan binalar ise minibüs ulaşımı hizmetinden yararlanamayan nüfus olarak belirlenmiştir. Yararlanamayan nüfusun yoğunluk analizi yapılarak öncelikle hizmet gitmesi gereken bölgeler kendi içlerinde en yakın hatlar ile analiz edilmiştir. Alternatifler belirlenmiştir.


Binaların Ve Minibüs Güzergahlarının Coğrafi Konumu

Tanımlanmış olan minibüs güzergâhları Hareket Merkezleri başlangıç noktası kabul edilerek Gidiş Güzergâhı, Dönüş güzergâhı ve ring yaparak başladığı ... Devamı >>>
Minibüs güzergahlarının km. Olarak uzunlukları

Mevcut toplu taşım hizmetlerinden DOLMUŞ GÜZERGÂHLARI üzerinde yaşayan kişi bazında yeterlilik analizi yapmak amacı ile minibüs hatlarının ... Devamı >>>
Binaların Minibüs Hatlarından Yararlanma Katsayısı

Minibüs hatlarının geçmiş olduğu yol parçalarına o yol parçasından geçen tüm hatlarda kaç tane araç taşıma yapıyor ise ve günlük kaç sefer yapıyor ... Devamı >>>
Binaların Minibüs Hatlarından Yararlanma Katsayısı

Her bina için bir ulaşım katsayı belirlemek için binada yaşayan kişi sayısını hizmet aldığı yol parçasından taşınabilen kişi sayısına oranladık ve her ... Devamı >>>
Nüfus Yoğunluğu Ve Minibüs Hatları

Konya Genel (Gece Nüfusu) Nüfus yoğunluğu haritası ile Minibüs güzergâhları üst üste çakıştırılmıştır. Nüfusun yoğun olup minibüs hizmetinin gitmediği bölgeler ... Devamı >>>
Minibüs Güzergahlarının 300 Metrelik Etki Alanı

Mevcut minibüs hatlarında 300 metrelik yürüme mesafesini optimum hizmet mesafesi olarak kabul edilmiştir. ArcGis-Straight Line yöntemi ile minibüs hatlarının ... Devamı >>>
Ulaşım Hizmetlerinin Yetersiz Kaldğı Bölgeler

Optimum değer olarak almış olduğumuz 300 metrelik yürüme mesafesinin dışında kalan binalar ulaşım hizmetlerinden yeterli düzeyde ... Devamı >>>
Ulaşım Hizmetlerinden 1. Derece Faydalanabilirlik

0-30 metre mesafelik piksel aralığında kalan binalar ulaşım hizmetlerinden 1. Derece faydalanabilen binalar olarak tespit edilmiştir.Bina sayısı 7.663 ve ... Devamı >>>
Ulaşım Hizmetlerinden 5. Derece Faydalanabilirlik

121-150 metre mesafelik piksel aralığında kalan binalar ulaşım hizmetlerinden 5. Derece faydalanabilen binalar olarak tespit edilmiştir.Bina sayısı 7.077 ... Devamı >>>
Ulaşım Hizmetlerinden 10. Derece Faydalanabilirlik

271-300 metre mesafelik piksel aralığında kalan binalar ulaşım hizmetlerinden 10. Derece faydalanabilen binalar olarak tespit edilmiştir.Bina sayısı 3.133 ... Devamı >>>
Dolmuş Hizmetlerinden Faydalanma Dereceleri ...

Minibüs güzergahlarının etki alanına göre 0-30, 31-60, 61-90, 91-120, 121-150, 151-180, 181-210, 211-240, 241-270,271-300 ve 300 metre dışı olmak ... Devamı >>>
Ulaşım Hizmetlerinden Yeterli Düzeyde ...

Minibüs güzergâhlarının etki alanına göre 300 metrelik mesafenin dışında kalan binalarda yaşayan kişi sayısına göre ArcGis-Kernel yöntemi ile ... Devamı >>>
Öncelikli Minibüs Hizmeti Gitmesi Gereken Bölg.

Konya genel nüfus yoğunluğu ile binaların ulaşım katsayısına göre yoğunluk haritası ArcGis_Raster Calculator yöntemi ile genel nüfus yoğunluğunun çok ... Devamı >>>
Oluşturulan Alternatiflerin İşlem Şeması

Alternatifler belirlenirken şemada gösterilen verilerden ve işlemlerden faydalanılmıştır. Devamı >>>
Bosna İlave Hat

Bosna İlave Hattı ( Otogar - Kampüs Hattının Sümeyye Caddesi üzerinden de ayrılması ) Devamı >>>
Toki - Hastaneler Bölgesi Yeni Toplanma Noktası

Toki - Hastane Bölgesi ( Binkonut, Cumhuriyet - 100.Yıl, Aydınlık Evler Hatlarının son durak noktalarının birleştirilmesi) Devamı >>>
Lalebahçe - Yenice Kovanağzı Hattının Uzatılması

Lalebahçe-Yenice Kovanağzı Hattının Uzatılması Ve Güzergâhın Revizyonu (Hatıp son durak noktasının kaldırılarak Kozağaç Son Durak noktasına ... Devamı >>>
Merkez - Adliye - Üniversite Alanı Toplanma Noktası

Merkez - Adliye-Üniversite Alanı Toplanma Noktası ( Çimenlik hattının Alaaddin Bulvarı ile Alaaddin Kap Caddesi arasında toplayıcı bir hat olarak ... Devamı >>>
Mengene – Saraçoğlu Hattı Son Durak Noktası

Mengene – Saraçoğlu Hattı Son Durak Noktası ( Çiftlik son durak noktasının Saraçoğlu - Erler mahalle sınırına taşınması ) ... Devamı >>>
Uluırmak - Karaaslan Hattının Son Durak Noktası

Uluırmak - Karaaslan Hattının Son Durak Noktası ( Kanal son durak noktasının Buhara Caddesi üzerine taşınması ) ... Devamı >>>
Özalkent 1 Hattının Revizyonu

Özalkent 1 Hattının Revizyonu ( Demirhan Caddesi İsmail Kaya Caddesi kesişimin de ayrılarak Gazi veren, Bağdaş, Edip oğlu Caddesi üzerinden mevcut ... Devamı >>>
Gençosman – Şefikcan Caddesi Yeni Güzergâh

Gençosman – Şefikcan Caddesi Yeni Güzergâh ( oluşması düşünülen yeni güzergâh saman pazarı hareket merkezinden kalkıp tekrar bu noktaya ... Devamı >>>
Şeker Tekke Hattının Yenilenmesi

Şeker Tekke Hattının Yenilenmesi(Demiryolu Caddesine kadar mevcut güzergâhında devam etmesi Demiryolu Caddesinden Kemerli Caddesi Metehan ... Devamı >>>