Konya Kent Bilgi Sistemi
          Adres Belgesi Sorgulama (Bu Web Sayfasından Alınan Adres Belgesi İle Abone Kurumlarına Müracaat Edebilirsiniz)
ADRES BELGESİ ALMAK İSTEYEN KİŞİNİN
                  TC KİMLİK NUMARASI:

            
ADRES BELGESİ SORGULANMAK İSTENEN BİNANIN
         ÜZERİNDE BULUNDUĞU MÜLKİYETİN;
                         ADA NUMARASI: 

            
                      PARSEL NUMARASI:
            
   
                              


Bu Web Sayfası;
* Belediye Su ve Kanalizasyon Hizmetlerinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik ve Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57. maddesi Gereğince Hazırlanmıştır,
* Konya Büyükşehir Belediyesi Mücavir Sahası İçinde Yer Alan Üzerinde Bina Olan Mülkiyetlere Ait Adresler Sorgulanabilmektedir,
* Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünden Sağlanan KVK Verilerini Kullanmaktadır.Ada ve Parsel Değişiklik Bilgisi KVK Sisteminde Güncellenmemiş Yerlerde Adres Bilgisi Alınamamaktadır.

* Adres Kayıt Sistemine göre Konya Merkezde İkamet Kaydı Bulunan Kişiler için Adres Belgesi Üretmektedir. Adres Kayıt Sisteminde Konya Merkezde İkameti olmayan Kişilerin Sistemden Faydalanabilmesi İçin, Öncelikle Nüfus Müdürlüğüne veya Kent Bilgi Sistemi Adres Bilgi Bürosuna (Yenişehir Mah. Vatan Cad. No:2B Selçuklu / KONYA) Başvurarak, Konya İçinde İkametlerine esas Adres Beyanı Vermesi Gerekmektedir.